Materiale Suport

În vederea îndeplinirii exigențelor legale ce derivă din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public și pentru implementarea în mod unitar a cadrului legislativ aferent, Agenția Națională de Integritate pune la dispoziția persoanelor juridice de drept public și privat în sarcina cărora rezidă astfel de obligații modele ale procedurilor de raportare internă și pentru efectuarea de acțiuni subsecvente, respectiv materiale relevante, suport metodologic și/sau consiliere.

Persoanele juridice de drept public și privat sunt îndrumate să solicite cele anterior menționate, astfel:

  • Prin e–mail, la adresa consiliere@integritate.eu;
  • Telefonic, la numărul 0372.069.869 selectând tastele 1 (Selectare lb. română)0 (Acord înregistrare conversație)3 (Direcția Avertizori în Interes Public). Conversațiile vor fi înregistrate automat;
  • Prin intermediul serviciilor poștale, la adresa ANI din Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, Cod poștal 010661, Sector 1, BucureștiRomânia – În atenția Direcției Avertizori în Interes Public;
  • Personal, prin prezența la sediul ANI (cu programare prealabilă efectuată la adresa de e–mail consiliere@integritate.eu).
Scroll to Top